طراحی لوگو

طراحی لوگو نسخه برنزی

تعداد پیش طرح 2 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 2 مرتبه
مدت زمان 15 روز کاری

طراحی لوگو نسخه نقره ای

تعداد پیش طرح 4 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 3 مرتبه
مدت زمان 20 روز کاری

طراحی لوگو نسخه طلایی

تعداد پیش طرح 8 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 4 مرتبه
مدت زمان 30روز کاری

طراحی لوگو نسخه الماسی

تعداد پیش طرح 10 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 5 مرتبه
مدت زمان 35روز کاری

Powered by WHMCompleteSolution