یافتن محصولها و سرویس ها


طراحی لوگو نسخه برنزی
تعداد پیش طرح 2 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 2 مرتبه
مدت زمان 15 روز کاری

5,000,000 ریال به صورت یک بار

طراحی لوگو نسخه نقره ای
تعداد پیش طرح 4 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 3 مرتبه
مدت زمان 20 روز کاری
7,000,000 ریال به صورت یک بار

طراحی لوگو نسخه طلایی
تعداد پیش طرح 8 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 4 مرتبه
مدت زمان 30روز کاری

11,000,000 ریال به صورت یک بار

طراحی لوگو نسخه الماسی
تعداد پیش طرح 10 اتود اولیه
تعداد تجدید نظر 5 مرتبه
مدت زمان 35روز کاری

17,000,000 ریال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution